VMS Yazılımları

VMS yazılımı güvenlik sisteminin “canlı” kısmı olarak değerlendirebilir. Kameralar VMS’in duyu organları, network, sunucu ve storage sistemi ise destek üniteleridir. Dolayısı ile cihaz yönetiminin sağlanması kaydın adaptif ve sağlıklı yapılması, olay & alarm yönetimin yapılabilmesi, güvenli kullanıcı erişiminin tesisi, dış sistemlerle bağlantıların kurulması ve güvenlik stratejisine uygun iş akışlarının üretilebilmesi işlerinin sağlıklı ve amacına uygun çalışması tamamen seçeceğiniz VMS Sistemine bağlıdır.

Sistemin tamamını yönetmek, görüntü kaydı yapmak, kullanıcı haklarını tanımlamak ve yönetmek, alarm, olay kayıtlarını yapabilmek ve bir güvenlik platformu teşkil edebilmek için yazılım altyapısı olarak güvenlik piyasasının büyük bir bölümü tarafından tercih edilen GENETEC Inc firmasının video modülü olan GENETEC Security Center Omnicast ürününü tercih ve tavsiye ediyoruz.


Sunucu ve istemci arasındaki şifreli iletişim, Microsoft AD ile tam senkronizasyon sisteme izinsiz erişimleri imkansız kılar. Ayrıca birden çok noktada kurulum olması durumunda çoklu-kurulum, çoklu-sahip prensibine göre erişim hakları tanımlanabilir. Kullanıcı ve donanımlar bölümlere ayrılabilir ve her bir bölüm ayrı ayrı haklar ile donatılabilir. Dolayısı ile otorizasyon ve hak tanımlamada oldukça esnek bir yapıya sahiptir.

Bir çok rakip yazılımın tersine GENETEC, failover için dış bir sistemin desteğine ihtiyaç duymaz. Bu açıdan yedekliliği kendi içinde barındıran birkaç sistemden birisidir. Sistem sırsız failover, yedek sunucu ve donanım ile teçhiz edilebildiği gibi, bu donanımların nerede kurulduğunun da bir önemi yoktur. Yani GENETEC tam olarak Geolocation tarzı yedekliliği desteklemektedir.Gelişmiş bir video yönetim sistemine ulaşmak, ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.