" Şehrinize Paylaşımlı Bir Mercekten Bakın "
Citygraf

Etkili bir şehir güvenlik ve kontrol sistemi stratejisi, sadece gelişen olayların takibi ile sınırlı değildir. En iyi yaklaşım, kent yönetiminde söz sahibi olan kurum ve birimlerin, ortak bir sistem üzerinden gelişen veya gelişmesi muhtemel olaylara yönelik operasyonları yönetebilmesidir. Sahadan toplanan her türlü verinin birleştirilerek değerlendirilmesi ile tüm paydaşların konsolide stratejik kararlar almasını sağlayacaktır.Genetec Citigraf™ kent yönetimindeki kurum ve birimler arasında kamu güvenliği ve yönetim operasyonlarını birleştiren, zamanında gerekli birimlere bilgi veren ve daha fazla durumsal farkındalık sağlayan bir karar destek sistemidir.Kamu Güvenliği İhtiyaçları Gelişmektedir
Kent yönetimindeki kurum ve birimler arasında etkin, daha fazla iş birliği ve bağlantının sağlanması


Bir Olay Meydana Gelmeden Önce Her Duruma Hazırlıklı Olun
Bu teknolojiyi kullanarak, gelişen olaylar karşısında önceden hazırlanmış ve çalışılmış senaryolar ışığında, hazırlıklı olabilir ve zamanında doğru tepki verebilirsiniz.


Yeni Verileri Anlamlandırma
Her geçen gün artan veri kaynaklarından, doğru, anlamlı ve kullanılabilir bilgi üretebilen teknoloji.


Mevcut Sistemlerden Öngörü ve Fikir Elde Edin.
Planlama ve kaynak yönetimini optimize etmek için analiz araçlarını kullanabilirsiniz.

GENETEC Citigraf ile şehrinizde neler olduğuna dair daha derin ve bilgi odaklı bir anlayış oluşturun.

Citigraf, şehrinizin tüm kurumları ve bölümleri için ortak bir işletme ve yönetim ara yüzü sunar. Kent Yönetiminden sorumlu kurum ve birimler aynı bilgileri kullanarak ve birlikte çalışarak kamu güvenliğini arttırmış olurlar. Bu nedenle her büyüklükteki şehir Citigraf kullanarak Stratejik Karar Destek Merkezleri (SKaDeM)oluşturmaya başlamıştır. Karar destek sistemi, çok sayıda sensörden gelen verileri birleştirir ve görev sırasında öngörü odaklı kararlar alabilmeleri için tüm sevk ve idare birimlerine dinamik ve birleşik bir görünüm sağlar.Tüm Operasyon Boyunca Sevk ve İdare Birimlerini Güçlendirin

Bağlanın-Ulaşın-Toplayın
Birleşik taktik ve güvenlik operasyonları sistemi perspektifinden, Citigraf, kapsamlı bir makro anlayışı üzerinden durumlarla ilgili istihbarat toplayarak birden fazla veri kaynağına girmenizi sağlar.

Görselleştir
Citigraf, durumsal farkındalığı arttıracak, sevk ve idare birimlerini daha iyi koordine olmasını sağlayacak ortak bir işletim resmi veya ara yüzü oluşturmanızı sağlar.

Analiz
Citigraf ile gelişen olaylar konusunda GENETEC korelasyon (Birleştirilmiş Veri Eşleme) motorunu kullanarak, verilerin birbirleri ile olan ilişkileri ve bunların tarih bağlantılarını denetleyen yapay zekası ile gelişmeleri ve eğilimleri takip edin.

Geliştirme ve Yenileme
Citigraf Insights ile Yönetimsel Operasyonların etkinliğini ölçün, stratejilerinizi optimize etmek ve gelişebilecek olaylara daha iyi hazırlanmak için ön saflarda çalışanların eğitimini arttırın,

Farkındalığı ve Eylemi Kolaylaştıran Eksiksiz Bir Portföy

Citigraf, kurum ve çalışanlarınızın konumları ne olursa olsun devam eden durumları anlamak ve görselleştirmek ve doğru durumsal farkındalığa dayalı olarak olaylar karşısında harekete geçmek için ihtiyaç duydukları araçları sunar. Sonuç mu? Geliştirilmiş hızlı yanıt, daha iyi sorun çözme ve daha akıllı karar mekanizması oluşturur.

Citigraf Komuta Merkezi
Operasyon merkezinizden büyük resmi görün


Citigraf Araç
Araç içi mobil terminalleri üzerinden aynı bilgilere ulaşabilirsiniz


Citigraf Mobile
Saha personeliyle mobil cihaz ve terminaller üzerinden bilgi alışverişi.


Citigraf Bakış Açısı
Gelişen olayların getirdiği eğilimlerin ve risklerini algılaması ve anlaşılmasını sağlayın.Ortak bilgi paylaşımı ve koordinasyon ile Büyük Resmi Oluşturun. Zamana ve konuma bağlı olarak, korelasyon motoru birden çok kaynaktan ilgili bilgileri algılar ve toplar.
Sisteminiz, anlık olarak müdahale gerektiren gelişmelerde sorumluları uyarılarla, anında haberdar eder. Citigraf Grid ortak veri ağına katılarak, diğer kentler ile felaket kurtarma, ALPR, korelasyon ve gelişmiş arama gibi kritik bilgi alışverişlerini yapabilirsiniz.